Zie naar jou om

Zie naar jou om, is een bundel gedichten en teksten die ik schreef rondom het thema ‘zien’. Ik zie jou, ik zie mijzelf. In het zien ontdek ik ook mijzelf en jou. Een mens die zorg behoeft. De mens die zorg geeft. Om daarmee een wereld te ontdekken. Waar compassie de boventoon voert. Waar barmhartigheid vraagt naar elkaars lijden. Waar zorgen voor elkaar betekent dat we zien en gezien worden. Omzien. Zie naar jou om.  

In de lezing die ik geef rondom het thema 'barmhartigheid' en 'zorg' voor organisaties binnen de zorg (breed) maak ik ook gebruik van de teksten en films die je bijvoorbeeld hieronder kunt zien.  
 
Ron van Es 

Niet alleen
 
Ik droomde dat ik zweefde 
en boven mijzelf uitvloog 
en daar in de ijle lucht jouw 
gezicht weer terugvond. 
 
Ik dacht dat ik daar boven was - 
dat tegelijk ook onder en overal - 
jouw aanwezigheid in mij liet zien 
en dat nooit meer ver weg was. 
 
Ik vond jou daar en hier terug 
en liet mijn innerlijke wonden zien, 
het verband van mijn verleden 
en de handicaps van mijn bestaan. 
 
Ik sprak over mijn littekens 
en gekerfd bestaan tegen jou. 
Hoorde je enkel liefde bezweren 
en wist dat je altijd naast me gaat. 
 
Het is goed, het is goed, 
het is wat ik luisteren kon: 
niet alleen. 

Zie om
 
Heb erbarmen omarm mij in mijn lijden. 
 
Kruis je armen, vang mij op in de tranen, wieg mij in de golven van mijn bestaan. 
 
Laat mij niet gaan, maar vertrouw mij toe. 
 
Leg mijn lichaam naast het jouwe en behoed mijn hoofd van eindeloos en oeverloos tollen. 
 
Zie mijn aangezicht, de twijfelblik, 
de dode ogen die al vertrokken zijn naar het ginder. 
 
Hou me vast trek het touw strakker van de boot die van de kant wil verdwijnen. 
 
Zoek mij op onderweg als ik weer verdwalen ga. 
 
Laat het licht nog aan voor de reis naar huis, wees mij nabij, zorg voor mij, zie om naar jou. 

Het is zover
 
Ik leg mijn handen om je mond, 
mijn haren - heel even - op je schouder en glimlach, 
denk aan daar en toen. 
 
Ik leg mijn mantel om je heen en beloof dat ik voor je zorg en frons, want denk aan daar en toen. 
 
Ik leg mijn handen om die van jou 
en leid je langs bed en deur 
en besef, en denk aan daar en toen. 
 
Ik leg een hand op mijn mond 
en kus je op afstand gedag 
en weet, dit is hier en nu. 

Afhankelijk
 
‘Ik word ik in het aangezicht van de ander’ is een uitspraak van de filosoof Emmanuel Levinas. Dat betekent dat er nooit sprake is van een ‘ik’ als er niet een ander in de buurt is, gezien wordt. We hebben het aangezicht van een ander nodig om zelf een ‘ik’ te worden. Om ons zelf te ontdekken, om die ‘ik’ bij ons te zien, moeten we de ontmoeting met de ‘ander’ aangaan. Dat betekent dat we afhankelijk zijn van de ‘ander’ om te ontdekken, te groeien als mens, onze talenten te zien, mens te worden. Een veel gebruikt woord is verbinding. We moeten in verbinding zijn, zeggen we dan. Op kantoor, op het werk, in ons leven. In verbinding zijn. Maar ik zeg je, het is niet alleen in verbinding zijn - we zijn afhankelijk van de ander. In die afhankelijkheid leren we pas wie we zelf zijn. De grote vraag is dan ook: wil ik afhankelijk van jou zijn?  
 

Kom binnen
 
Ga zitten op een stoel nee kom eerst binnen wacht aanbellen bel aan 
klop dan op de deur doe je jas dicht het waait een ijskoude storm buiten vertel het nieuws langzaam wees zuinig met woorden frommel met je vingers kijk veel naar buiten bel aan doe de deur dicht zet de stoel in de hoek hang je jas maar ergens klop op het hout van de tafel wacht op de boodschap voel het natte zweet in je nek wat sta je buiten te staan kom toch binnen ga zitten voel die wind langs je oren luister naar harde woorden. 
 
U bent ongeneeslijk ziek meneer. 
We weten niet hoelang mevrouw. 
 
De wind waait maar koud om het hart kom binnen neem een stoel knoop je jas stevig dicht want buiten nee binnen is het koud en dood.  

Gemiddeld
 
Ik ben niet gemiddeld meer dan jij. Niet gemiddeld beter of zieker. 
Niet gemiddeld langer levend. 
Of gemiddeld beter bestand tegen. 
 
Ik ben niet gemiddeld gelukkiger. 
Niet gemiddeld zorgelijker of zorgzamer. 
Niet gemiddeld stervende of dood. 
Of gemiddeld het lot ontwijkend. 
 
Ik ben net als jij afhankelijk van grillen en geloof van taal en teken van tijd en verstreken. 
 
Ik ben net als jij en iedereen, gemiddeld mens en hoop net als jij dat de liefde mij zal dragen tot mijn eind.