Over het leiderschap dat steeds meer om een persoonlijke purpose vraagt. Manager of zelfstandige, in loondienst of eigen ondernemer, bestuurder of werknemer, iedereen kan een Purpose Leader zijn.

Een groep mensen die 6 keer per jaar bij elkaar komt en aan de hand van thema’s hun leiderschap bezien. Bezinnen ja, maar ook tegen het licht houden. Nadenken ja, maar ook een plan maken. Ontmoeten ja, want dat versterkt je eigen reis.

Wat levert het op?

● Een diep gevoeld en doordacht zicht op eigen weg in leven en carrière.

● Een beter begrip van collega’s en rol binnen een community.

● Durven te gaan staan voor eigen talenten en verlangen om die verder te ontwikkelen.

● Een helder en concreet plan om eigen ‘kunde’ vorm te geven.

● Beter begrip over het ‘waarom’ van de keuzes in leven en werk en de verbinding met anderen — mensen, collega’s, wereld — vanuit een erkende compassie.

● Begrip op waarom je doet (of wilt doen) wat je (nog niet) doet.

● Leren om samen te vallen met je eigen verleden, heden en toekomst; de weg te gaan om zo bewust te worden je talenten te gebruiken.

School for Purpose Leadership

Het leiderschap, dat steeds meer vraagt om een persoonlijke betekenis, op je te nemen. Of je nu manager bent, of zelfstandige, in loondienst of eigen ondernemer, bestuurder of werknemer. Ondernemers en mensen in leidinggevende posities die een stap verder willen zetten. Wat ga ik (nog) doen, hoe draag ik bij, wat wil ik verder? School for Purpose Leadership is een verzamelplaats van mannen en vrouwen die elkaar ondersteunen in leven en werk. Een groep purpose leaders die ‘toetreden’ en elkaar daarin 6 keer daadwerkelijk ontmoeten om te leren, te zien, te ervaren. Maar ook daarna elkaar 'vasthouden'. 


 De School for Purpose Leadership is geen school natuurlijk. Je leert er niet een uitgewerkt lesje van mij. Of van een ander. Je gaat zelf kopje onder. Op zoek naar verborgen materiaal. Nee, niet naar je passie, dat geloof ik wel, maar naar je verankering. Je gaat op zoek naar jouw plaats in de wereld. En op die plaats leer je te blijven staan. Neem je de verantwoordelijkheid. Allereerst voor jezelf, want zonder dat is alles weggeblazen lucht. Dat is een hele klus, weten jij en ik. Vanaf je eigen plaats leer je als speler het spel te herkennen waar jij een rol in wilt hebben. Ook dat is een hele klus, want we hebben genoeg ‘Gandhi-adepten’ en te weinig purpose leaders. De laatsten zijn mensen die met stille tred hun werk doen, omzien naar anderen, begrijpen wat hun cirkel van invloed is, doen wat goed is. Waarom?  Omdat je  vanuit eigen balans leert te zien waar je nodig bent. Waar je werk helend is. In woorden én daden.
 In je leiderschap. Hoe je bijdraagt aan een wereld om die rentmeester te kunnen zijn. 

Mooi hoe je jouw purpose leeft en zo onze purpose paden - op jouw eigenzinnige en beeldende manier - hebt verlicht. Het klopt!  Peter Creemers

Wat heb je ons mooi en wijs gegidst Ron! Agnes van der Sluijs

We kunnen je vertellen waarom School for purpose leadership van grote waarde is! Paul van der Zon

De verhalen, de motivaties, verdiepende opdrachten,  een lach en een traan, maken het een meer dan bijzondere ervaring die ik niet had willen missen! En het mooie is dat deze reis niet eindigt, we zijn pas ‘net’ begonnen! Susanne Zwaan

'Met het traject van purpose leadership komen verhalen bij mensen en mensen bij verhalen. Zo ontmoet je jezelf en de ander echt. En kom je verbinding met wat je echt wilt. Je weet het al, nu ga je het ook voelen.' Rolf Koops

De ontmoetingen kwamen voor mij op een moment waarop ik het even niet meer wist. Hoe wilde ik verder met mijn werk? De tocht in deze bijzondere tijd heeft me moed gegeven om stil te staan, om weer vanuit mijn eigen kracht en intuïtie mijn pad te bewandelen. Anne Griet Brader

'Gun jezelf de tijd voor reflectie en ga aan de slag met wat goed bij je past. Op alle fronten.' Renske Nouwens
 

Kijk, dit is een reis die dit jaar wel gewoon doorgaat! Je onderneemt je eigen reis en doet dat samen met anderen. Een individuele reis in groepsverband, zeg maar. In deze beeldspraak kan je boeken bij het Reisbureau voor Purpose Ownership.  Hans Olthoff

Ik heb me zelden zo op mijn plaats en gedragen gevoeld door mensen die ik amper ken(de). Ingrid Zijlmans

Dank je wel Ron, het was heel waardevol om deze reis onder jouw bezielende leiding mee te maken. Een aanrader voor iedereen die betekenis en zichzelf verder wil ontwikkelen. Erik Friedeberg