Purpose Leaders

Over het leiderschap dat steeds meer om een persoonlijke purpose vraagt. Manager of zelfstandige, in loondienst of eigen ondernemer, bestuurder of werknemer, iedereen kan een Purpose Leader zijn.

Een groep mensen die 6 keer per jaar bij elkaar komt en aan de hand van thema’s hun leiderschap bezien. Bezinnen ja, maar ook tegen het licht houden. Nadenken ja, maar ook een nodig plan maken. Ontmoeten ja, want dat versterkt en ook je eigen pad weer op.

Je kunt je aanmelden voor groep 3 die in het najaar start. Check de informatie. 

Wat levert het op?

● Een diep gevoeld en doordacht zicht op eigen weg in leven en carrière.

● Een beter begrip van collega’s en rol binnen een community.

● Durven te gaan staan voor eigen talenten en verlangen om die verder te ontwikkelen.

● Een helder en concreet plan om eigen ‘kunde’ vorm te geven.

● Beter begrip over het ‘waarom’ van de keuzes in leven en werk en de verbinding met anderen — mensen, collega’s, wereld — vanuit een erkende compassie.

● Begrip op waarom je doet (of wilt doen) wat je (nog niet) doet.

● Leren om samen te vallen met je eigen verleden, heden en toekomst; de weg te gaan om zowel bewust al je vermogens te gebruiken.


Ron van Es, founder

School for Purpose Leadership

Het leiderschap, dat steeds meer vraagt om een persoonlijke betekenis, op je te nemen. Of je nu manager bent, of zelfstandige, in loondienst of eigen ondernemer, bestuurder of werknemer, iedereen is een purpose leader.

(Sociale) ondernemers en mensen in leidinggevende posities die een stap verder willen zetten. Wat ga ik (nog) doen, hoe draag ik bij, wat wil ik verder? 

Zo is School for Purpose Leadership is een verzamelplaats van mannen en vrouwen die elkaar ondersteunen in leven en werk. Een groep purpose leaders die ‘toetreden’ voor een jaar en elkaar daarin 6 keer daadwerkelijk ontmoeten om te leren, te zien, te ervaren. Maar ook daarna elkaar 'vasthouden'. 

‘Leider zijn betekent allereerst dat je richting kunt geven aan je eigen leven. Hoe passen daar verleden, heden en toekomst in? Zie je eigen patronen en gedrag? Kun je reflecteren en reageren op actuele dilemma’s en uitdagingen? Heb je gereedschap om zowel je bewust-zijn als je onbewust-zijn te exploreren en te duiden? Lukt het je samen te vallen met wie je werkelijk bent?’

ERTOE DOEN - een twee daags programma. Gebaseerd op mijn boek ‘Ertoe doen, de cirkel van betekenisvol leven’. Het programma bestaat uit 7 sessies en kan intern bij een organisatie gegeven worden. Maar ook extern op een mooie locatie ergens in het land. 

1. Inchecken. Waar sta je nu, waar wil je heen? Naast het verlangen om ergens aan te komen ook de praktische vraag: hoe dan, wat houdt je nu tegen? 

 

2. Weten. Waar heb je weet van? Wat is nog verborgen? Waar ben je geraakt, hoe voel je de pijn van dat wat je wilt? Deze ochtend gaat over verlangen.

 

3. Je gaat je eigen labyrint maken en lopen met de vragen die je opdeed in de eerste twee sessies.

 

4. Erkennen. Durf je te koop te lopen met je ideeën? Kun je in het licht gaan staan? Welke antwoorden kun je toelaten inmiddels en waar vat je de moed? 

 

5. Kunde. Als er geen plan is, is er ook geen weg. Als er geen doel is, is er ook geen aankomst. Deze sessie gaat over de voorbereiding, de actie, de plannen.

 

6. Je bent niet alleen op deze wereld, alles wat je onderneemt doe je voor een ander. Hoe kun je vanuit compassie leven? Waar ligt verbinding? Wat leren relaties jou?

 

7. Je leert je eigen verhaal te vertellen. Hoe ga je hier weg en wat vertel je tegen anderen in je werk en je leven. Hoe leeft jouw verhaal?