Over het leiderschap dat steeds meer om een persoonlijke purpose vraagt. Manager of zelfstandige, in loondienst of eigen ondernemer, bestuurder of werknemer, iedereen kan een Purpose Leader zijn.

Een groep mensen die 6 keer per jaar bij elkaar komt en aan de hand van thema’s hun leiderschap bezien. Bezinnen ja, maar ook tegen het licht houden. Nadenken ja, maar ook een nodig plan maken. Ontmoeten ja, want dat versterkt en ook je eigen pad weer op.

Data voor de 4e groep in 2021: 

In 2021 starten we een nieuwe groep met leiders uit bedrijven en organisaties — directeuren, managers, ondernemers, coaches — met vragen als: ‘Wat is mijn plek? Wat is mijn volgende stap? Wat is mijn rol?’.
De data voor die 6 dagen zijn: 19 maart — 23 april — 21 mei — 18 juni en 10 september, 8 oktober.

Wat levert het op?

● Een diep gevoeld en doordacht zicht op eigen weg in leven en carrière.

● Een beter begrip van collega’s en rol binnen een community.

● Durven te gaan staan voor eigen talenten en verlangen om die verder te ontwikkelen.

● Een helder en concreet plan om eigen ‘kunde’ vorm te geven.

● Beter begrip over het ‘waarom’ van de keuzes in leven en werk en de verbinding met anderen — mensen, collega’s, wereld — vanuit een erkende compassie.

● Begrip op waarom je doet (of wilt doen) wat je (nog niet) doet.

● Leren om samen te vallen met je eigen verleden, heden en toekomst; de weg te gaan om zowel bewust al je vermogens te gebruiken.

School for Purpose Leadership

Het leiderschap, dat steeds meer vraagt om een persoonlijke betekenis, op je te nemen. Of je nu manager bent, of zelfstandige, in loondienst of eigen ondernemer, bestuurder of werknemer.

(Sociale) ondernemers en mensen in leidinggevende posities die een stap verder willen zetten. Wat ga ik (nog) doen, hoe draag ik bij, wat wil ik verder? 

Zo is School for Purpose Leadership is een verzamelplaats van mannen en vrouwen die elkaar ondersteunen in leven en werk. Een groep purpose leaders die ‘toetreden’ voor een jaar en elkaar daarin 6 keer daadwerkelijk ontmoeten om te leren, te zien, te ervaren. Maar ook daarna elkaar 'vasthouden'. 

Mooi hoe je jouw purpose leeft en zo onze purpose paden - op jouw eigenzinnige en beeldende manier - hebt verlicht. Het klopt!  Peter Creemers

Wat heb je ons mooi en wijs gegidst Ron! Agnes van der Sluijs

We kunnen je vertellen waarom School for purpose leadership van grote waarde is! Paul van der Zon

De verhalen, de motivaties, verdiepende opdrachten,  een lach en een traan, maken het een meer dan bijzondere ervaring die ik niet had willen missen! En het mooie is dat deze reis niet eindigt, we zijn pas ‘net’ begonnen! Susanne Zwaan

De ontmoetingen kwamen voor mij op een moment waarop ik het even niet meer wist. Hoe wilde ik verder met mijn werk? De tocht in deze bijzondere tijd heeft me moed gegeven om stil te staan, om weer vanuit mijn eigen kracht en intuïtie mijn pad te bewandelen. Anne Griet Brader

Kijk, dit is een reis die dit jaar wel gewoon doorgaat! Je onderneemt je eigen reis en doet dat samen met anderen. Een individuele reis in groepsverband, zeg maar. In deze beeldspraak kan je boeken bij het Reisbureau voor Purpose Ownership.  Hans Olthoff

Ik heb me zelden zo op mijn plaats en gedragen gevoeld door mensen die ik amper ken(de). Ingrid Zijlmans

Dank je wel Ron, het was heel waardevol om deze reis onder jouw bezielende leiding mee te maken. Een aanrader voor iedereen die betekenis en zichzelf verder wil ontwikkelen. Erik Friedeberg

‘Leider zijn betekent allereerst dat je richting kunt geven aan je eigen leven. Hoe passen daar verleden, heden en toekomst in? Zie je eigen patronen en gedrag? Kun je reflecteren en reageren op actuele dilemma’s en uitdagingen? Heb je gereedschap om zowel je bewust-zijn als je onbewust-zijn te exploreren en te duiden? Lukt het je samen te vallen met wie je werkelijk bent?’