Purpose Leaders

In 2020 start School for Purpose Leadership met het traject Purpose Leaders 2020. Over het leiderschap dat steeds meer om een persoonlijke purpose vraagt. Manager of zelfstandige, in loondienst of eigen ondernemer, bestuurder of werknemer, iedereen kan een Purpose Leader zijn.

Een groep mensen die 6 keer per jaar bij elkaar komt en aan de hand van thema’s hun leiderschap bezien. Bezinnen ja, maar ook tegen het licht houden. Nadenken ja, maar ook een nodig plan maken. Ontmoeten ja, want dat versterkt en ook je eigen pad weer op.

In groep 2 die op 5 juni start is nog 1 plek vrij. Check de informatie. Je kunt je nu ook aanmelden voor de derde groep die op zaterdagen in het najaar van 2020 start.

Wat levert het op?

● Een diep gevoeld en doordacht zicht op eigen weg in leven en carrière.

● Een beter begrip van collega’s en rol binnen een community.

● Durven te gaan staan voor eigen talenten en verlangen om die verder te ontwikkelen.

● Een helder en concreet plan om eigen ‘kunde’ vorm te geven.

● Beter begrip over het ‘waarom’ van de keuzes in leven en werk en de verbinding met anderen — mensen, collega’s, wereld — vanuit een erkende compassie.

● Begrip op waarom je doet (of wilt doen) wat je (nog niet) doet.

● Leren om samen te vallen met je eigen verleden, heden en toekomst; de weg te gaan om zowel bewust al je vermogens te gebruiken.


Ron van Es, founder

Purpose Leaders

Je kunt je nu ook inschrijven voor de groep Purpose Leadership die in het najaar start, op zaterdagen. Dit zijn de data: 26/9, 31/10, 28/11 (in 2020) 16/1, 13/2, 13/3 (in 2021)

Purpose Leaders

Astrid Leyssens

Astrid Leyssens is consultant in CSR en marketing strategy.‘Heb je altijd de moed om voor de ‘goede weg’ te gaan als leider?’

Hans van den Boom

 Hans van den Boom is algemeen directeur — senior strategisch adviseur BOOM strategie.

‘Waarom kon je als leider vasthouden aan je principes?'


Elke Leyman

Elke Leyman is spreker en auteur bij r-evolutie.'Welke plaats neem jij in als leider?'


Etienne Kreutzer

Etienne Kreutzer is adviseur gedrags- en cultuurverandering en spreker.

‘Leid je de groep of volg je de groep?’