Purpose Leaders

In 2020 start School for Purpose Leadership met het traject Purpose Leaders 2020. Over het leiderschap dat steeds meer om een persoonlijke purpose vraagt. Manager of zelfstandige, in loondienst of eigen ondernemer, bestuurder of werknemer, iedereen kan een Purpose Leader zijn.

Een groep mensen die 6 keer per jaar bij elkaar komt en aan de hand van thema’s hun leiderschap bezien. Bezinnen ja, maar ook tegen het licht houden. Nadenken ja, maar ook een nodig plan maken. Ontmoeten ja, want dat versterkt en ook je eigen pad weer op.

De eerste twee groepen zijn nu vol. Je kunt je nu aanmelden voor de derde groep die op zaterdagen najaar2020 start.

Purpose Leaders 2020/2021

De nieuwe groep Purpose Leaders  staat nu open voor aanmelding. 

De data van de 6 dagen:
26 september 2020
31 oktober 2020
28 november 2020
16 januari 2021
13 februari 2021
13 maart 2021

Wat levert het op?

● Een diep gevoeld en doordacht zicht op eigen weg in leven en carrière.

● Een beter begrip van collega’s en rol binnen een community.

● Durven te gaan staan voor eigen talenten en verlangen om die verder te ontwikkelen.

● Een helder en concreet plan om eigen ‘kunde’ vorm te geven.

● Beter begrip over het ‘waarom’ van de keuzes in leven en werk en de verbinding met anderen — mensen, collega’s, wereld — vanuit een erkende compassie.

● Begrip op waarom je doet (of wilt doen) wat je (nog niet) doet.

● Leren om samen te vallen met je eigen verleden, heden en toekomst; de weg te gaan om zowel bewust al je vermogens te gebruiken.


Ron van Es, founder

Young Purpose Leaders 2020

School for Purpose Leadership start met de groep Young Purpose Leaders. In 2020 ga je in 6 dagen verdeeld over het jaar samen aan de slag met jouw purpose driven carrière. Want wat jij al in ieder geval weet is dat jij impact wil maken in deze wereld. Een zinvolle carrière, bijdragen, ervoor gaan. Opstaan als Young Purpose Leader in een organisatie of als eigen ondernemer. 

Korte films van Young Purpose Leaders

Young Purpose Leaders 2020 - het verhaal van Florentin Ngabitsinze


Young Purpose Leaders 2020 - het verhaal van Naod Berhe


Young Purpose Leaders 2020 - het verhaal van Jari Hazelebach


Young Purpose Leaders 2020 - het verhaal van Jean Pierre Nshimyumuremyi


Purpose Leaders

Astrid Leyssens

Astrid Leyssens is consultant in CSR en marketing strategy.‘Heb je altijd de moed om voor de ‘goede weg’ te gaan als leider?’

Hans van den Boom

 Hans van den Boom is algemeen directeur — senior strategisch adviseur BOOM strategie.

‘Waarom kon je als leider vasthouden aan je principes?'


Elke Leyman

Elke Leyman is spreker en auteur bij r-evolutie.'Welke plaats neem jij in als leider?'


Etienne Kreutzer

Etienne Kreutzer is adviseur gedrags- en cultuurverandering en spreker.

‘Leid je de groep of volg je de groep?’