Anders Verder

Het boek over de wereld na de crisis. Sociaal, hoe willen we leven? Politiek, hoe creëren we betrokkenheid? Economisch, wat is dan duurzaam en eerlijk? Ecologisch, waarin zijn we die rentmeesters? Zingevend, wat is van waarde? Spiritueel, waar leeft de onzichtbare zichtbare verbinding?

Dit boek is geschreven door jarenlang nadenken over het economisch systeem; hoe kan het beter, anders, met meer betekenis ingericht worden.

Publicaties

Claim it!

In het boek ‘Claim it!’ houden Ron van Es en Ralph Zebregs het idee van purpose economy of betekeniseconomie onder de loep en maken de praktische vertaalslag naar bedrijven en organisaties die uit het peloton willen breken. Hoe versnel je? Wat heb je nodig om het belangrijke verschil te gaan maken? Hoe haak je aan bij de koplopers? 

 

In het boek wordt een helder beeld gegeven hoe purpose kan uitpakken voor bedrijven. Hoe? Door goed te kijken naar de 10 essentiële kernwaarden die de cultuur een noodzakelijke verandering zullen geven. En waar de methodiek van de ‘olievlek’ het bedrijf weer scherp maakt om vanuit betekenis verder te werken.

Ertoe doen

De Cirkel van Betekenisvol Leven begint bij het weten, diep van binnen, het besef dat het leven waardevol genoeg is om er voluit alles uit te halen. Door het weten ook te erkennen, wordt het een eigen waarheid en krijgt het zichtbaarheid. Met jouw kunde kan het de vorm krijgen die jezelf verkiest om je weg te vinden zodat je uiteindelijk vanuit compassie kunt leven. Betekenis geven, impactvol maken, daar gaat de cirkel over die nooit stopt.

'In 'Ertoe doen' neemt Ron van Es je mee op je eigen reis en hoopt hij dat je geïnspireerd zal raken. Zodat je wereld er na het lezen anders zal uitzien.'

Zie naar jou om

In deze gedichtenbundel beschrijft Ron van Es de kwetsbaarheid van ons mensen. De zorg die we nodig hebben, de zorg die we geven. Het maakt ons zo bewust van ons eigen fragiele bestaan. Maar geeft ons ook de kans om te ontmoeten, te ontdekken, te zien. Ook naar onszelf. Zie naar jou om.

Een mens die zorg behoeft. De mens die zorg geeft. Om daarmee een wereld te ontdekken. Waar compassie de boventoon voert. Waar barmhartigheid vraagt naar elkaars lijden. Waar zorgen voor elkaar betekent dat we zien en gezien worden. Omzien. Zie naar jou om.

Het is tijd

Een boek dat nauw aansluit bij de actuele discussie over purpose. Een begrip dat in een paar jaar tijd doorgedrongen is van de kleine social start-ups tot in de bestuurskamers van de grootste ondernemingen in de wereld. 

Wat is er aan de hand? Wat betekent die visie op het idee van purpose? Waar staat het in het huidige businessmodel, en misschien meer nog: waar hoort het te staan? 


In 'Het is tijd, de ethiek van purpose gedreven organisaties' onderzoeken Ron van Es en Ralph Zebregs samen met Kees Klomp hoe we nu verder moeten met het idee van purpose. Hoe en waar moeten bedrijven nu verder gaan met hun ethisch handelen om het systeem echt te veranderen? 

Inspirerende boeken

Op LinkedIn recenseer ik regelmatig de boeken die mij opvallen en inspireren. 

Artikelen

The Optimist

Voor het jubileumnummer van The Optimist schreef ik een artikel over het proces van het schrijven aan het nieuwe boek Anders Verder met 23 andere schrijvers. Ik vergeleek het met het avontuur van Jason en de Argonauten. 

De jubileumeditie komt 19 juni uit. 

Kloosterkrant

Voor de Kloosterkrant van Huissen schreef ik een artikel over mijn zoektocht in coronatijd. Hoe ik van rouw naar liefde en uiteindelijk weer uitkwam bij mijn plaats in de wereld om aan de slag te gaan. 


De kloosterkrant komt in juni uit. 

Tertio

Op uitnodiging schreef ik voor het weekblad Tertio in België een artikel over het ethisch purpose model zoals ik dat ook beschreef ik het boek 'Het is tijd'. De titel van het artikel luidt: Verleden, heden, toekomst, het belang van een Ethisch Purpose Model. 

Het artikel verschijnt begin juli.

Some articles in English

Touch the Wounds 

So I read his book “Touch the Wounds” and in the first chapter he talks about a famous figure in the new part of the Bible, Thomas, unbelieving Thomas. No coincidence, of course, that this unbelieving Thomas the same name as the writer. The Thomas in the bible was not there when Jesus appeared to the disciples after his death and later casually said: I must first see and feel his wounds before I believe. Hence his later name, Thomas the Unbeliever. See first and then believe.

Purpose lives in the heart of your business

In an open letter on LinkedIn, Bob Chapman, CEO of Barry-Wehmiller, has responded phenomenally to the nearly 200 large companies that have gathered at the Business Roundtable.

So now Bob Chapman joins the line of critical thinkers, but he also rolls up his sleeves, takes action. 

The Second Mountain

In an excellent piece in The New York Times, David Brooks writes about people who approach life differently. He refers to this as the Second Mountain. The First Mountain is the path you take as a person to achieve success, a career, prosperity, recognition — the way up, to the top.