Publicaties

Claim it!

In het boek ‘Claim it!’ houden Ron van Es en Ralph Zebregs het idee van purpose economy of betekeniseconomie onder de loep en maken de praktische vertaalslag naar bedrijven en organisaties die uit het peloton willen breken. Hoe versnel je? Wat heb je nodig om het belangrijke verschil te gaan maken? Hoe haak je aan bij de koplopers? 

 

In het boek wordt een helder beeld gegeven hoe purpose kan uitpakken voor bedrijven. Hoe? Door goed te kijken naar de 10 essentiële kernwaarden die de cultuur een noodzakelijke verandering zullen geven. En waar de methodiek van de ‘olievlek’ het bedrijf weer scherp maakt om vanuit betekenis verder te werken.

Ertoe doen

De Cirkel van Betekenisvol Leven begint bij het weten, diep van binnen, het besef dat het leven waardevol genoeg is om er voluit alles uit te halen. Door het weten ook te erkennen, wordt het een eigen waarheid en krijgt het zichtbaarheid. Met jouw kunde kan het de vorm krijgen die jezelf verkiest om je weg te vinden zodat je uiteindelijk vanuit compassie kunt leven. Betekenis geven, impactvol maken, daar gaat de cirkel over die nooit stopt.

'In 'Ertoe doen' neemt Ron van Es je mee op je eigen reis en hoopt hij dat je geïnspireerd zal raken. Zodat je wereld er na het lezen anders zal uitzien.'

Bestel 2 of meer exemplaren hier (zonder verzendkosten!)

Zie naar jou om

'Zie naar jou om', is een bundel gedichten en teksten die Ron van Es schreef rondom het thema ‘zien’. Ik zie jou, ik zie mijzelf. In het zien ontdek ik ook mijzelf en jou. In het zien weet ik ook wie jij bent en wie ik worden kan. In het zien ligt ook een waarnemen. Waarnemen van de ander, waarnemen van het zorgen voor de ander. Zie naar jou om, is in feite een bundel die gaat over ons. Ons als mensen. Ons in dat wat we nodig hebben van elkaar. Zorg. 

 

Een mens die zorg behoeft. De mens die zorg geeft. Om daarmee een wereld te ontdekken. Waar compassie de boventoon voert. Waar barmhartigheid vraagt naar elkaars lijden. Waar zorgen voor elkaar betekent dat we zien en gezien worden. Omzien. Zie naar jou om. 

Het is tijd

Een boek dat nauw aansluit bij de actuele discussie over purpose. Een begrip dat in een paar jaar tijd doorgedrongen is van de kleine social start-ups tot in de bestuurskamers van de grootste ondernemingen in de wereld. 

Wat is er aan de hand? Wat betekent die visie op het idee van purpose? Waar staat het in het huidige businessmodel, en misschien meer nog: waar hoort het te staan? 


In 'Het is tijd, de ethiek van purpose gedreven organisaties' onderzoeken Ron van Es en Ralph Zebregs samen met Kees Klomp hoe we nu verder moeten met het idee van purpose. Hoe en waar moeten bedrijven nu verder gaan met hun ethisch handelen om het systeem echt te veranderen? 

Een aantal artikelen

Geef economie de betekenis die het nodig heeft.

De rol van betekenis in de economie is dus in eerste instantie de mens vinden die tegenover de ander durft te gaan staan. Die vanuit barmhartigheid en kwets-baarheid de ander ziet; zijn handelen kan spiegelen, en zich de vraag durft te stellen: Voor wie ben ik er? Voor wie beteken ik, onderneem ik?

Purpose lives in the heart of your business

In an open letter on LinkedIn, Bob Chapman, CEO of Barry-Wehmiller, has responded phenomenally to the nearly 200 large companies that have gathered at the Business Roundtable.

So now Bob Chapman joins the line of critical thinkers, but he also rolls up his sleeves, takes action. 

The Second Mountain

In an excellent piece in The New York Times, David Brooks writes about people who approach life differently. He refers to this as the Second Mountain. The First Mountain is the path you take as a person to achieve success, a career, prosperity, recognition — the way up, to the top.


Te verwachten boeken/(online) publicaties

Journal for Purpose Leaders

1 januari 2020 zijn we gestart met een online ‘Journal for Purpose Leaders’ waar je waar ook ter wereld aan de hand van vragen en inspirerende voorbeelden zelf nadenkt, schrijft, reflecteert op je eigen purpose leadership. 

Je krijgt vooral de tijd om - aan de hand van prikkelende vragen en korte opdrachten - zelf over de thema’s na te denken.

Essays

In 2020 willen we een aantal korte essays laten schrijven door verschillende auteurs. Alle essays gaan dieper in op wat we gemakshalve noemen 'The Art Of A Purpose Leader'. Ofwel, welke thema's houden leiderschap vanuit een wil-tot- purpose precies in? 

Je kunt je straks op de korte reeks abonneren.