De interactieve lezingen, workshops en tafelgesprekken

Naar aanleiding van o.a. mijn boeken geef ik lezingen over de betekenisvolle organisaties zoals de ethiek van purpose gedreven bedrijven en de 10 cultuurwaarden voor een authentieke purpose. In mijn workshops ga ik dieper in op de cirkel van betekenisvol leven en werken. En in de zogenaamde tafelgesprekken schuif ik graag aan bij management en teams om in kortere tijd te spreken over de belangrijke issues die nu spelen in deze tijd. 

Lezingen

Elke organisatie zal zich juist in deze tijd afvragen wat de uitgangspunten (nog) zijn voor een betekenisvolle bijdrage. Wat zijn onze ethische overwegingen? Hoe dragen we zorg voor onze medewerkers? Hoe sluiten we aan bij de betekeniseconomie? In de interactieve lezing hierover zullen we vooral samen die vragen stellen en beantwoorden.

Workshops

Startpunt in mijn workshops zijn de eigen vragen. Juist die eigen vragen leveren een optimaal resultaat. Wat heeft de zoektocht tot nu toe niet opgeleverd en hoe kom je waar je graag wilt zijn? Wat is betekenisvol leven en werken voor je en hoe maak je dat bestendig? Wat is je rol, je plaats en het 'spel'? Waar haal je de moed vandaan om nu de stappen te zetten in je carrière? 

Meer over workshops.

Tafelgesprekken

Aan tafel is de meest intieme vorm om elkaar te ontmoeten. Nabijheid creëert ook de mogelijkheid om kwetsbare thema's te bespreken. Persoonlijk leiderschap, compassie in de organisatie, de nieuwe ijkpunten van het bedrijf. Waar leven we voor? Wat willen we nalaten? Waar dragen we aan bij? Wat is de essentie van ons bedrijf? Waar zien we elkaar?


Meer over Tafelgesprekken.

Anders Verder - de wereld na corona

Als initiator en eindredacteur van het boek Anders Verder - dat 20 mei uitkwam - heb ik 23 schrijvers samen met mij gevraagd hun ideeën en vergezichten te beschrijven van een wereld na corona. In een lezing neem ik het publiek mee in de verhalen van dit nieuwe boek. 

De verhalen met Purpose Leaders

Nienke Meijer

Ik sprak Nienke Meijer eerder, maar dat was telefonisch. We hadden het toen over dienend leiderschap en Robert Greenleaf. In het kader van dit boek en met name over het hoofdstuk Kunde wilde ik haar per se weer spreken. Maar dan in een ontmoeting van mens tot mens. En ja, het ging ook weer over dienend leiderschap. Maar eerst hadden we het over haar grote passie, bergwandelen. Daar kwamen we op omdat het ging over vasthoudendheid.

Sander Tideman

Halverwege ons gesprek vertelt Sander Tideman dat hij ongeveer eens per jaar een groep mensen meeneemt voor een reis van 14 dagen door Bhutan. ‘Ik ben daar dan een soort reisbegeleider. Ik neem mensen niet alleen mee in een voor hen nieuw landschap, maar ik neem ze ook mee in een nieuw soort denken, laat ze kijken vanuit een ander perspectief. Ik ben daar dan een soort gids, en een ziener.’

André Platteel

Ik spreek André Platteel, founder van Your Lab in een kleine koffietent ergens op een gracht in Amsterdam. Ik heb mij voorgenomen met hem te spreken over het thema ‘weten’. In het model dat ik schets in dit boek is het weten opgedeeld in vier stappen of fasen. Iets weten begint altijd met geraakt worden. Dat kan een herkenning zijn, in een flits wordt iets geraakt in je. Met dat raken komt ook de pijn. Weten is dan ook pijnlijk. En de pijn leidt vanzelf tot een dieper soort van weten. 

Check de voorwaarden en het privacy statement van School for Purpose Leadership