Leiding geven is vandaag meer dan ooit nodig. De mensen die nu opstaan en hun heldere visie volgen staan in het volle licht. Dit boek gaat over die mensen, de leiders. Dit boek gaat ook over jou, want leiders zitten niet alleen hoog in torens of achter bestuurstafels -  ieder mens is een leider over zijn eigen leven. 


Aan de hand van 10 vragen interviewde Ron van Es  allerlei leiders uit bedrijven en organisaties en beschreef bovenal uitvoerige antwoorden op 10 vragen die hij hen stelde in even zoveel hoofdstukken. 


In dit boek geen overkoepelend plan hoe het allemaal (wel) moet, of een model met de zoveelste stappen die je moet zetten, maar verhalen, veel verhalen en inspiratievolle richtingen om je eigen leiderschap te bekijken, uit te dagen en in de waagschaal te leggen. 

Publicaties

Claim it!

In het boek ‘Claim it!’ houden Ron van Es en Ralph Zebregs het idee van purpose economy of betekeniseconomie onder de loep en maken de praktische vertaalslag naar bedrijven en organisaties die uit het peloton willen breken. 

Hoe versnel je? Wat heb je nodig om het belangrijke verschil te gaan maken? Hoe haak je aan bij de koplopers? 

 

Ertoe doen

De Cirkel van Betekenisvol Leven begint bij het weten, diep van binnen, het besef dat het leven waardevol genoeg is om er voluit alles uit te halen. Door het weten ook te erkennen, wordt het een eigen waarheid en krijgt het zichtbaarheid.

Met jouw kunde kan het de vorm krijgen die jezelf verkiest om je weg te vinden zodat je uiteindelijk vanuit compassie kunt leven. Betekenis geven, impactvol maken, daar gaat de cirkel over die nooit stopt.

Zie naar jou om

In deze gedichtenbundel beschrijft Ron van Es de kwetsbaarheid van ons mensen. De zorg die we nodig hebben, de zorg die we geven. Het maakt ons zo bewust van ons eigen fragiele bestaan. 

Gaat het niet allemaal om elkaar zien? De ander zien. Jezelf zien. Zichtbaar maken en zichtbaar worden. Een wereld waar we in die waarneming de compassie kunnen ontdekken. Voor de ander. Voor jezelf.  

Het is tijd

Een boek dat nauw aansluit bij de actuele discussie over purpose. Een begrip dat in een paar jaar tijd doorgedrongen is van de kleine social start-ups tot in de bestuurskamers van de grootste ondernemingen in de wereld. 

In 'Het is tijd' onderzoeken we hoe we nu verder moeten met het idee van purpose. Hoe en waar moeten bedrijven nu verder gaan met hun ethisch handelen om het systeem echt te veranderen? 

De volgende stap

In deze gedichtenbundel verzamelde Ron van Es  de 10 gedichten die ook verspreid staan in zijn boek De Volgende Stap, een nieuwe weg in je leiderschap.

De 10 gedichten vormen met elkaar een ketting. Ze roepen vragen op, verbeelden een weg te gaan en leggen de kaarten open op tafel.

In deze uitgave zijn de 10 gedichten apart bij elkaar gebracht met bij elk gedicht de vraag over je eigen leiderschap. Bij elk gedicht maakte hij ook een fotocollage.

Anders Verder

Het boek over de wereld na de crisis. Sociaal, hoe willen we leven? Politiek, hoe creëren we betrokkenheid? Economisch, wat is dan duurzaam en eerlijk? Ecologisch, waarin zijn we die rentmeesters? Zingevend, wat is van waarde? Spiritueel, waar leeft de onzichtbare zichtbare verbinding?

Ron van Es nodigde als eindredacteur en schrijver maar liefst 23 andere schrijvers uit mee te schrijven. Dit boek is dan ontstaan door jarenlang nadenken over het economisch systeem; hoe kan het beter, anders, met meer betekenis ingericht worden.