De interactieve lezingen

Het is Tijd

In 2019 schreef ik (samen met Kees Klomp en Ralph Zebregs) het boek 'Het is tijd, de ethiek van purpose gedreven organisaties'. Het is tijd dat ethisch handelen centraal staat bij alle activiteiten als organisatie. Niet proces gedreven, niet winst gedreven, niet omzet gedreven, maar de purpose van ethiek weer centraal zetten.

In het boek beschrijf ik een praktisch model dat ik in een interactieve lezing wil delen. Het zijn zeven fasen die van betekenis zijn op de lijn van verleden heden en toekomst van elke organisatie.

De vragen die deze lezing zal oproepen hebben dus direct te maken met de cultuur van een organisatie en of het moreel kompas nog scherp staat afgesteld. 

Ertoe doen

N.a.v. mijn boek 'Ertoe doen, de cirkel van betekenisvol leven' ga ik in deze lezing in op wanneer je er dan toe doet? Wanneer creëer je een betekenisvol leven? Een impactvolle carrière? Hoe breng je noodzakelijke veranderingen tot stand. Blijvend? 

 

'Het boek is een gids op die reis en helpt je bewust de keuzes te maken die je leven betekenis geven, die impact hebben op jou en je omgeving. Het inspireert tot een leven vanuit compassie waaraan jij je eigen invulling kan geven.' 

 

In de lezing komen we uiteindelijk op de vraag uit: waar sta je voor en wat is jouw wil tot betekenis?

Het boek leent zich ook uitstekend om een workshop van een dag samen te organiseren. 

Purpose Leadership Journal

The Purpose Leadership Journal is a project with Mindwave and is a digital diary, a breeding ground for your own ideas, a meeting place for questions and ideas, a workplace to get started with your own leadership in 2020.


With your own account on Mindwave you can work wherever and whenever you want. You get started on the basis of provocative questions and inspiring texts from School for Purpose Leadership. By reflecting on that for yourself, you get a better view of the why and how of your own purpose leadership.


There is no obligation, there is no time pressure, there is no fill-in form, there is no standard route - you create your own online journal in which you can look back and think ahead. Or think back and imagine ahead.


The Purpose Leadership Journal is purely meant to give you the opportunity to create your own path in life and work with regard to your leadership.

Sessies met de organisatie

Claim De Cultuur 

Een sterke cultuur creëert  een voedingsbodem voor een authentieke organisatie. Ze bepalen het succes op de langere termijn. In mijn boek 'Claim it!' beschrijf ik de 10 cultuurwaarden die de cultuur van een organisatie sterker maken. 

Want:
1. Ze maken een positieve impact op de wereld, zowel op korte als op lange termijn. 2. Ze bouwen betekenisvolle relaties, zowel intern als extern. 3. Stimuleren een continue persoonlijke groei van medewerkers binnen een organisatie.

Aan de hand van het resultaat van vragenlijsten van eigen medewerkers en een interactieve sessie voor de hele organisatie (of team) wordt concreet gekeken naar vitalisering van de eigen cultuur. 

Zie Naar Jou Om

Het thema ‘barmhartigheid’ in de zorg lijkt een thema dat te vaak uit de dagelijkse gang van zaken is verdwenen. Aan de hand van poëzie (uit mijn bundel 'Zie naar jou om')  en korte fragmenten van films die ik maakte brengen ik het gesprek op gang. Is er nog aandacht? Werken we vanuit barmhartigheid? En, is er voldoende compassie voor ons zelf?

 

Zie Naar Jou Om is